Ušní a tělové svíčky

Ušní svíčky Naturhelix - RULcotherapy

Ušní svíčka je nástroj přírodní medicíny, novodobého, jakož to i starého lidového léčení, zakládající se na tisíciletých zkušenostech starobylých národů. Používali a používají je v Číně, Tibetu, Indii a Egyptě, ale znají je i američtí indiáni. Tato znovu objevená technika, prostředek a nástroj léčení je využívána už více než celé desetiletí a potvrzuje svoji blahodárnou účinnost i v našich podmínkách.

VÍCE

Tělové svíčky Naturhelix - RULcotherapy

Tělová svíčka jako nástroj přírodní medicíny a přírodního léčitelství je založená na mechanismu fungování a účinku ušní svíčky. Tento mechanismus se tvoří sloučením následujících blahodárných dílčích procesů (účinky tepla, vznik dýmových plynů a pár, které obsahují účinné látky, tvorba mírného vakua a bioenergetický účinek) do kompaktního celku.

VÍCE

Esenciální oleje a jejich úloha

Ušní a tělové svíčky jsou napuštěny bylinnými přírodními oleji. Zatímco svíčka hoří, přísady se uvolňují a působí skrz kůži nebo vdechování. Esenciální oleje níže uvedených bylin mají následující efekty.

VÍCE

Čakerní (energetické) svíčky Naturhelix - RULcotherapy

Již od starověku každá kultura vyvíjela vlastní filozofický pohled na vztah mezi vesmírem a lidstvem. Teorie čaker se zakládá na myšlence úplného propojení těla a ducha. Filozofické teorie a modely čaker jako energetických center byly poprvé vytvořeny ve starověké Indii. V současnosti existuje mnoho interpretací této teorie. Běžně jsou čakry popisovány jako energetická centra v páteři umístěná v hlavním větvení lidského nervového systému, která začínají od kostrče a postupují směrem nahoru až k temeni lebky.

VÍCE

Čakry

Čakry jsou důležitá energetická centra v páteři, umístěná v hlavním větvení nervového systému, začínající od kostrče a postupují směrem nahoru, až k temeni lebky.

VÍCE